D99DTEAM.COM#ลน์ v

                       


  

 ผู้แนะนำธุรกิจ คุณสมชาติ ชื่นพงศ์ษา โทร : 099-203-9922 Line ID :  @hil0514a   

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัคร


1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 099-203-9922 หรือ thesomchat99@gmail.com

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก
ชื่อภาษา อังกฤษ ไม่ต้องใส่นามสกุล 
รหัสผ่าน 
ชื่อ-สกุล  -
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)    
ที่อยู่ปัจจุบัน  
แขวง/ตำบล  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  
ที่อยู่ทางอีเมล์  
รหัสผู้แนะนำ
ชื่อผู้แนะนำ
ชื่อบัญชีธนาคาร 
ธนาคาร 
สาขาของธนาคาร 
หมายเลขบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 
LINE ID  
รหัสยืนยัน หาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น Click to reload image
 

 

แผนรายได้ Indeem โปรเจคปลดหนี้ได้เงิน


  รายได้จากลิขสิทธิ์การซื้อซ้ำขององค์กร ใต้ล่างทุกๆ รหัสไม่ว่า
 คุณจะแนะนำหรือไม่ก็ตามสูงสุด รหัสละ 100 บาทต่อรหัส
****จ่ายนับซ้ำทุกเดือน**** ในผังองค์กร ลึก 20 ชั้น/รหัส 

  กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อ